home Kawasaki Caltric FRICTION CLUTCH PLATE Fits KAWASAKI KL650 KL-650 KLR650 KLR-650 TENGAI 650 1987-1995 2012-2013 7-PLATES

Caltric FRICTION CLUTCH PLATE Fits KAWASAKI KL650 KL-650 KLR650 KLR-650 TENGAI 650 1987-1995 2012-2013 7-PLATES

Caltric FRICTION CLUTCH PLATE Fits KAWASAKI KL650 KL-650 KLR650 KLR-650 TENGAI 650 1987-1995 2012-2013 7-PLATES

$ 20.50

  • Caltric Brand Product

Used on: KAWASAKI MOTORCYCLE KL650 KLR650 1987-1995 A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8/A9 KL650 KLR650 2012-2013 ECF/EDF KL650 TENGAI 1989-1990 B1/B2
More Info & Customer Reviews

Kawasaki KLR

$ 20.50

AZN2.1

Related Kawasaki KLR Products